Nájdete nás


2M Partners s.r.o.
Sídlo : Priedhorie 524, 018 22 Pužina
Office : Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
telefón : + 421 944 223 807
e-mail : info@urbanic.sk
Bankové spojenie : SK27 8330 0000 0021 0177 0775 

Číslo účtu v CZK v Českej republike:  2101 7707 75/2010 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 29411/R

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
telefón : +421 32/640 01 09, +421 32/ 640 01 08
e-mail : info@soi.skZanechaj odkaz